CONCURSUL LITERAR ,,VALENTINA SCRUMEDA”ediția aVII-a

17904187_601870960003265_5087636214128296495_n17436253_592081210982240_3929310222644439606_o
REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI LITERAR ,,VALENTINA SCRUMEDA” editia a VII -a
Articolul 1: Concursul se desfăşoară la nivelul judeţului Iaşi, este cuprins în CAEJ – 2017, la poziţia 66.
Articolul 2: Concursul are un caracter anual.
Articolul 3. Participanţii vor trimite fişele de înscriere în format electronic, scanate şi ştampilate la adresa de email: bibliotecasturdza@yahoo.com , pana la data de 10.04.2017.
Articolul 4: La nivelul fiecărei şcoli participante se va stabili o probă de concurs ce va consta în scrierea după dictare a unui text complex la prima vedere şi recitarea unui scurt text liric.
Primii patru elevi calificaţi la etapa pe şcoală vor participa la etapa judeţeană, ce se va desfăşura la Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul” Iași, în ziua de joi, 04 05 2017.
Articolul 5: Concursul are două probe:
Proba I: scriere după dictare a unui text complex la prima vedere
Proba II: recitarea unui text liric (maxim 7 minute)
Articolul 6: Ambele probe sunt obligatorii iar elevii calificaţi la etapa judeţeană vor primi premii pentru fiecare proba în parte.
a) Pentru dictare: un singur elev va primi Premiul I – 3 cărţi, 150 lei, un singur elev va primi Premiul al II-lea – 3 cărţi, 100 lei, un singur elev va primi Premiul al III-lea – 3 cărţi, 50 lei, trei elevi vor primi Menţiune – 1 carte, 30 lei, un singur elev va primi Premiul juriului – 2 cărţi,50 lei.
b) Pentru interpretare: un singur elev va primi Premiul I – 3 cărţi, 150 lei, un singur elev va primi Premiul al II-lea – 3 cărţi, 100 lei, un singur elev va primi Premiul al III-lea – 3 cărţi, 50 lei, trei elevi vor primi Menţiune – 1 carte, 30 lei, un singur elev va primi Premiul juriului – 2 cărţi, 50 lei.
Articolul 7: Elevii vor fi evaluaţi prin punctaj de la 10 la 100 puncte pentru fiecare probă. Primii elevi calificaţi vor fi recompensaţi cu premii în cărţi şi bani. Ceilalţi elevi vor primi diplome de participare.
Articolul 8: Departajarea elevilor cu acelasi punctaj se va face de către preşedintele juriului, care acordă note pentru fiecare dintre elevii aflaţi la egalitate.
Articolul 9: Nota finală o reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al juriului la fiecare probă.
Articolul 10: Instrucţiunile de participare, invitaţiile, regulamentul concursului şi criteriile de evaluare vor fi trimise fiecărei instituţii de învăţământ participante până la data de 10 martie 2017.
Articolul 11: Juriul va fi alcătuit din profesori de specialitate.
Articolul 12: Nu se percepe taxă de participare.
Criterii de evaluare/jurizare
A. Pentru proba de dictare: 100 puncte
 pentru ortografie: 40 puncte
a) pentru 1-2 greşeli se scad 10 puncte;
b) pentru 3-5 greşeli se scad 20 puncte
c) pentru 6-8 greşeli se scad 30 puncte
d) pentru mai mult de 8 greşeli se scad 40 puncte
 pentru punctuaţie: 30 puncte
a) pentru 1-2 greşeli se scad 10 puncte;
b) pentru 3-5 greşeli se scad 20 puncte
c) pentru 6-8 greşeli se scad 30 puncte
  pentru caligrafie: 10 puncte
a) pentru aranjarea textului în pagina/aranjarea alineatelor : 10 puncte
B. Pentru proba de interpretare/recitare: 100 puncte
a) pentru interpretarea textului: 60 puncte
b) pentru transmiterea mesajului/ înţelegerea textului-30 puncte
c) pentru expresivitate corporală-20 puncte
d) pentru ţinuta adecvată – 10 puncte
e) pentru intensitatea trăirii -10 puncte
f) pentru acurateţea vorbirii/ tonalitate -10 puncte
g) pentru dificultatea textului ales-10 puncteNOTĂ:
Se acordă 10 puncte din oficiu.
OBSERVAŢII
– Se depunctează cu 20 puncte elevii ce au textul în faţă.
– Nu se acceptă fond muzical şi nici prezentări power-point.
– Respectarea timpului alocat fiecărei instituţii participante (max. 24 min.) este obligatorie.
FIŞA DE ÎNSCRIERE – PARTICIPARE ELEVICONCURSUL LITERAR,,VALENTINA SCRUMEDA”Ediţia a VII-aUnitatea de învăţământ:…………………………………………
Adresă:………………………………………………………………… ………………
Numele şi prenumele elevului / Titlul şi autorul poeziei / Clasa / Numele cadrului didactic îndrumător