Concursul literar judeţean ,,VALENTINA SCRUMEDA”, Ediţia a VI-a

 

Afis5_VS 2016 pt facebook

REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI  LITERAR ,,VALENTINA SCRUMEDA”editia a VI-a

Articolul 1: Concursul se desfăşoară la nivelul  judeţului Iaşi.

Articolul 2: Concursul are un caracter anual.

Articolul  3. Participanţii vor trimite fişele de înscriere  în format electronic, scanate şi ştampilate  la adresa de email: bibliotecasturdza@yahoo.com

Articolul 4: La nivelul fiecărei şcoli participante se va stabili o probă de concurs ce va consta în scrierea după dictare a unui text complex la prima vedere şi recitarea unui scurt text liric.

Primii patru elevi calificaţi la etapa pe şcoală vor participa la etapa judeţeană, ce se va desfăşura la Colegiul Tehnic ,, Mihail Sturdza”din Iaşi.

Articolul 5: Concursul are două probe:

Proba I: scriere după dictare a unui text complex la prima vedere

Proba II:  recitarea unui text liric (maxim 7 minute)

Articolul 6: Ambele probe sunt obligatorii şi elevii calificaţi la etapa judeţeană vor primi premii pentru fiecare proba in parte.

 1. Pentru dictare: un singur elev va primi Premiul I – 3 cărţi, 150 lei, un singur elev va primi Premiul al II-lea – 3 cărţi, 100 lei, un singur elev va primi Premiul al III-lea – 3 cărţi, 50 lei, un singur elev va primi Menţiune – 1 carte, 30 lei, un singur elev va primi Premiul juriului – 2 cărţi.
 2. Pentru interpretare: un singur elev va primi Premiul I – 3 cărţi, 150 lei, un singur elev va primi Premiul al II-lea – 3 cărţi, 100 lei, un singur elev va primi Premiul al III-lea – 3 cărţi, 50 lei, un singur elev va primi Menţiune – 1 carte, 30 lei, un singur elev va primi Premiul juriului – 2 cărţi.

Articolul 7: Elevii vor fi evaluaţi prin punctaj de la 10 la 100 puncte pentru fiecare probă. Primii elevi calificaţi vor fi recompensaţi cu premii în cărţi şi bani. Ceilalţi elevi vor primi diplome de participare.

Articolul 8: Departajarea elevilor cu acelasi punctaj se va face de către preşedintele juriului, care acordă note pentru fiecare dintre elevii aflaţi la egalitate.

Articolul 9: Nota finală o reprezintă media  aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al juriului la fiecare probă.

Articolul 10: Instrucţiunile de participare, invitaţiile, regulamentul concursului şi criteriile de evaluare vor fi trimise fiecărei instituţii de învăţământ participante până la data de 10 decembrie 2015.

Articolul 11: Juriul va fi alcătuit din  profesori de specialitate.

Articolul 12: Nu se percepe taxă de participare.

 

Criterii de evaluare/jurizare

 1. Pentru proba de dictare: 100 puncte

   pentru ortografie: 40 puncte

 1. a) pentru 1-2 greşeli se scad 10 puncte;
 2. b) pentru 3-5 greşeli se scad 20 puncte
 3. c) pentru 6-8 greşeli se scad 30 puncte
 4. d) pentru mai mult de 8 greşeli se scad 40 puncte

   pentru punctuaţie: 30 puncte

 1. a) pentru 1-2 greşeli se scad 10 puncte;
 2. b) pentru 3-5 greşeli se scad 20 puncte
 3. c) pentru 6-8 greşeli se scad 30 puncte

   pentru caligrafie: 10 puncte

   pentru aranjarea textului în pagina/aranjarea alineatelor : 10 puncte

 1. Pentru proba de interpretare/recitare: 100 puncte

 pentru interpretarea textului: 60 puncte

 • pentru transmiterea mesajului/ înţelegerea textului-30 puncte
 • pentru expresivitate corporală-20 puncte
 • pentru ţinuta adecvată – 10 puncte

  pentru  intensitatea trăirii -10  puncte

  pentru acurateţea vorbirii/ tonalitate -10 puncte

  pentru dificultatea textului ales-10 puncte

NOTĂ: Se  acordă 10 puncte din oficiu.

OBSERVAŢII

 • Se depunctează cu 20 puncte elevii ce au textul în faţă.
 • Nu se acceptă fond muzical şi nici prezentări power-point.
 • Respectarea timpului alocat fiecărei instituţii participante (max. 24 min.) este obligatorie.

Director,                                                                       Coordonator,

ing. Bibire Victor                                                         Bibliotecar, Năstase Rodica