Totul despre bulevardul Ştefan cel Mare

Un bulevard, o istorie…

 
Totul despre bulevardul Ştefan cel Mare#1
 
Mărime font – +

* istorici, arhitecţi şi alţi oameni de cultură încearcă să definească o nouă imagine celei mai emblematice artere a Iaşului * cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei” încearcă să ofere, în exclusivitate, o imagine în oglindă a acestei artere, de acum două secole şi până azi

În urmă cu peste patru secole, bulevardul Ştefan cel Mare era o uliţă boierească, iar mai apoi o arteră preponderent comercială, încărcată de băcănii şi dughene greceşti, din care se oferea trecătorului tot belşugul Europei. Astăzi, din cauza sistematizărilor succesive, fosta Uliţă Mare nu mai are nimic din strălucirea de odinioară. Pentru a înţelege în ce trend ar trebui să se încadreze devenirea urbanistică şi peisagistică a acestei zone, va trebui să facem câţiva paşi în trecutul încărcat de istorie al acestei foste artere principale a Iaşului.

Un document vizual deosebit de preţios este stampa realizată în 1845, după desenul lui J. Rey, Uliţa Mare

Uliţa Mare, în evocări de epocă

Memoria afectivă a ieşenilor privitoare la Uliţa Mare coboară cel mult până la jumătatea secolului al XIX-lea, fiind susţinută de scrierile unor memorialişti precum D.C. Moruzi, Rudolf Şuţu sau Vasile Panopol. Aceştia descriu strada Ştefan cel Mare aşa cum a renăscut ea după marele incendiu din 1827, când se transformase dintr-o uliţă boierească într-o arteră preponderent comercială. În privinţa documentelor cartografice, trei planuri ale oraşului datând din această perioadă (1819, 1844, 1857), oferă un cadru obiectiv unor asemenea reconstituiri istorice. „În privinţa regăsirii documentelor acestei perioade, scrise în cea mai mare parte în alfabet chirilic şi nepublicate, cercetarea este foarte dificilă. Un document vizual deosebit de preţios este stampa realizată în 1845, după desenul lui J. Rey, Uliţa Mare. Acest desen, realizat în două variante, uşor diferite, este martor obiectiv asupra aspectului principalei străzi din Iaşi la jumătatea secolului XIX. Din păcate, clădirile care interesează această investigaţie se aflau spre dreapta, în prelungirea celor înfăţişate în imagine care sunt dughenele Bisericii Catolice”, a spus dr. Sorin Iftimie, muzeograf în cadrul Complexului Muzeal Moldova. După 1900, D.C. Moruzi, reconstituind înfăţişarea străzii, aşa cum arăta aceasta pe la 1863, face o descriere cât se poate de fidelă a ceea ce se petrecea în spaţiile cuprinse în frontul de clădiri care se întindeau de la bolta prin care se intra spre Biserica Catolică, acolo unde se afla Cofetăria Melcom, mergând spre Mitropolie, până la intersecţia cu strada Colonel Langa: „De la bolta aceasta urâtă şi până în dreptul Uliţei lui Baston (actuala stradă Colonel Langa, n.r.) nu mai întâlneai decât băcănii greceşti, cu butoaie de icre de tot soiul, sardele de Lisa, măsline, peşti în saramură sau afumaţi, lacherdă, scrumbii, mastică de Chios, brânzeturi străine, pastă de cataif, macaroane de Grignano în lăzi, halva de Adrianopol în putini, iar la geam, aşezate tot în mod artistic, cutii cu sardele, rahat-lucum şi curmale, în sfârşit, toate bunătăţile orientale, de-ţi venea mirosul de lacherdă tocmai de pe trotuarul celălalt! Negustorii aceştia aveau şi firme pictate. Deasupra uşii vedeai stând nemişcată, cu tot vântul ce-i umfla numeroasele pânze, câte o corabie sub pavilion elin, cu două, trei şi patru catarge. Ştia el grecul doar că corăbii cu patru catarguri nu se obişnuiesc, dar unde nu te duce patima concurenţei!”. Rudolf Suţu, în a sa lucrare „Iaşii de odinioară” (1938), îşi aminteşte şi el de băcăniile de lux ţinute pe Uliţa Mare de negustori greci precum Costache Stamatopol, Iancu Constantin sau de un anume Stanciu. El le situează însă de cealaltă parte a bolţii de intrare a Bisericii Catolice. Chiar în gangul catolicilor, el aminteşte de dugheana cofetarului Melcon, vestit pentru covrigii săi de zahăr. După intersecţia cu uliţa Baston, ce venea din vale, dinspre Hanul lui Vanghelie, se aflau bolţile cu stâlpi de piatră construite de Panaioti în faţa Mitropoliei Vechi. Aici îşi avea magazia de manufactură „Weinstein cea grasă”; în continuare urma dugheana unei doamne numită „Cea cu şase degete”. Ion Mitican arăta că în clădirea înaltă, cu etaj, printre puţinele existente pe atunci pe Uliţa Mare, a funcţionat o vreme „Tipografia pentru timbre domneşti” (timbre fiscale). Domnitorul Grigore Al. Ghica a înfiinţat, în 1855, Atelierul Timbrului, condus de francezul Julien Sachetti. Aici au fost tipărite faimoasele timbre „Cap de bour”, mult râvnite de colecţionari şi cunoscute în toată lumea.

„Decât magazine de pantofi, mai bine terase sau cofetării” – Virgil Băbîi, directorul Direcţiei Judeţene de Cultură Iaşi

Istoria terenului şi a proprietarilor de dinainte de 1800

Istoria terenului şi clădirilor situate astăzi pe Bulevardul Ştefan cel Mare, lângă Mitropolia Veche, la intersecţia cu strada Colonel Langa, poate fi urmărită documentar până în prima jumătate a secolului al XVII-lea, în domnia lui Vasile Lupu. „Memoria locului şi a clădirilor de aici poate fi reconstituită pe un interval cronologic de două secole şi jumătate, pe baza celor 10 volume de Documente privitoare la oraşul Iaşi, publicate de istoricul Ioan Caproşu. Pentru ieşeni, aceasta este o istorie demult uitată, dar care trebuie readusă în atenţie cu acest prilej”, a spus dr. Sorin Iftimie. Cea mai veche clădire care a mai rămas pe bulevardul Ştefan cel Mare figurează la numerele 18-20 şi este înregistrată în Lista Monumentelor istorice drept „casă, încep. sec. XX”, fără o identitate şi o datare bine stabilite. Ea întregeşte frontul de clădiri „vechi” de pe cea mai importantă stradă a oraşului Iaşi, cunoscută odinioară sub denumirea de „Uliţa Mare”. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, imobilul figura la nr. 48, iar după 1930 i s-a dat numărul 52. Primul proprietar cunoscut al acestui loc de casă este Vasile Roşca, vornic de Botoşani, care îşi avea casa aici în domnia lui Vasile Lupu, deci înainte de 1653. Vornicul Roşca a făcut danie aceste case lui Varlaam, Mitropolitul Moldovei (1632-1653). La 6 mai 1676, Antonie Ruset voievod întărea lui Iane Hadâmbul, fost al doilea postelnic şi mănăstirii Dealul Mare din Codrii Iaşilor un număr de case, locuri, dughene, pivniţe şi altele, cumpărate de el pe mai multe uliţe din Iaşi. Chiar prima este amintită ca „o casă cu pivniţă de piatră şi cu tot locul cât ţine împregiur, în târgu Iaşi, pre Uliţa Mare, lângă Mitropolie, din gios, până în locul unde au fost pităria cea domnească şi până în locul preoţilor leşeşti”. Deşi Iane Hadâmbul dăruise iniţial casa de pe Uliţa Mare mănăstirii sale din Codrii Iaşilor, ulterior, acest imobil a ajuns în proprietatea uneia dintre nepoate, Ileana.

„Aici e vechiul Iaşi, cu lux cinstit şi sărăcie curată”

Documentele precizează că imobilul avea pivniţă de piatră şi grajd. Proprietatea a ajuns ulterior în posesia marelui logofăt Ilie Catargiu, strămoşul Catargiilor ieşeni. La 6 noiembrie 1718, mitropolitul Ghedeon, în urma solicitării marelui logofăt Ilie Catargiu, emitea o carte de blestem privitoare la stabilirea adevărului în privinţa limitelor locului deţinut de logofăt pe Uliţa Mare. La 26 iulie 1725, acelaşi domnitor Mihai Racoviţă Vodă întărea stăpânirea lui Ilie Catargiu peste un loc de casă cu pivniţă de piatră de lângă Mitropolia Veche, în urma judecăţii acestuia cu Mănăstirea Galata. „Este semnificativ faptul că majoritatea documentelor privitoare la acest imobil s-au păstrat în arhiva Mănăstirii Galata, ceea ce arată o stăpânire a acestei mănăstiri şi, deci, a Patriarhiei de Ierusalim, asupra locului”, a spus Sorin Iftimie. La 10 ianuarie 1758 a fost întocmită o „mărturie hotarnică” pentru locul marelui spătar Filip Catargiu.

„Aici e vechiul Iaşi. Erau palate şi bordeie alături. Era lux şi sărăcie, lux cu bani cinstiţi, însă şi sărăcie curată. Iar toată negustorimea înşirată de-a lungul celei mai de seamă străzi din târgul nostru nu lua sufletul bieţilor ieşeni” – Rudolf Şuţu

Puţine evocări, şi mai puţine imagini

Tot acest Iaşi nu mai a rămas imortalizat decât în câteva ilustrate, cât degetele de la o mână, şi la fel de puţine evocări ale unor iubitori de Iaşi. „Clădirile care mai sunt acum pe frontul stâng al bulevardului, spre Mitropolie, sunt urât placate pe exterior, de parcă ar fi veceuri publice. Profesorul Caproşu va primi spre analiză o documentaţie pentru completare. Trebuie venit cu un plan unitar pentru casele de la bulevard, trebuie o reabilitare arhitecturală pe Ştefan cel Mare, pentru a merge cu acel front stradal de la clădirea catolică, din colţul cu Trei Ierarhi, până la clădirea din colţul străzii Colonel Langa, iar partea comercială să îşi schimbe destinaţia. Decât magazine de pantofi, mai bine terase sau cofetării”, a declarat Virgil Băbîi, directorul Direcţiei Judeţene de Cultură Iaşi şi membru în Comisia de evaluare a soluţiilor din concursul lansat de Primăria Iaşi în vederea amenajării bulevardului Ştefan cel Mare şi a zonelor adiacente. (Nelu Păunescu)

Data publicarii: 21/06/2013

Mihai Eminescu- 15 iunie

935903_174894229345827_1551016328_n

15 iunie 1889, București
„Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet, pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale.”
George Călinescu

971109_174895009345749_473173903_n

Expoziție colectivă de artă vizuală “Ritmuri atemporale”

 
Data și ora: Duminică, 16 iunie 2013, intre orele 10.00 – 22.00
Locația: Palas Mall Iasi
Perioada: 18 mai – 16 iunie 2013

Prezintă: profesor univ. dr. Constantin Tofan și criticul de artă Valentin Ciucă.
Evenimentul expozițional aflat la a IV-a ediție reuneşte o colecție  de lucrări semnată de 62 de artiști profesioniști care prezintă publicului creații

Expoziţie unică şi gratuită la Muzeul „Vasile Pogor”

Expoziţie unică şi gratuită la Muzeul „Vasile Pogor”

Muzeul Literaturii Române Iași organizează în perioada 15-23 iunie, la Muzeul „Vasile Pogor”, expoziția specială „Cercuri de timp”, dedicată lui Mihai Eminescu.

Piese unice de patrimoniu se vor regăsi printre exponate: ceasul de buzunar (din aur, cu trei capace), inelul sigilar cu monogramă, fotografii originale, ediţii și traduceri din volume, toate aparținând poetului. „Cercurile de timp” curprind și bunuri care au aparținut apropiaților lui Mihai Eminescu (Titu Maiorescu și Veronica Micle).
Cele mai multe dintre obiectele acestei expoziții au valoare de patrimoniu, făcând parte din categoriile Tezaur și Fond, și pot fi vizitate gratuit doar în perioada 15-23 iunie 2013.

ZECE MODURI DE A NE ENERGIZA ŞI A NE RIDICA VIBRAŢIA!

 

Viata insasi este magie, iar daca nu crezi asta, macar incearca sa o traiesti ca pe ceva magic.” (Albert Einstein)
Pe parcursul unei zile, intampinam multe lucruri care ne secatuiesc de energie si alunga vibratiile pozitive; seful poate e nedrept cu noi, sau poate partenerul nostru sau copiii au o zi mai agitata, avem parte poate de o altercatie, de trafic, zgomot, vesti proaste sau avem provocari pur si simplu care ne mananca energia. Iar atunci cand vibratiile noastre se invart pe o frecventa joasa ,este foarte greu sa ne concentram pe scopurile noastre sau sa ne propunem sa fim fericiti, scrie suntsanatos.ro.
Atunci cand esti pe o vibratie inalta, te simti mai stabil, mai in siguranta, mai creativ, pasionat, increzator, conectat la viata, expresiv si intuitiv. Iar aceasta este o modalitate excelenta de a-ti petrece timpul in aceasta viata.Sunt foarte multe metode prin care iti poti ridica vibratia. Iti voi impartasi zece dintre ele pe care le poti aplica timp de cateva minute pentru a avea rezultate. Pe masura ce te vei familiariza cu ele, vei incepe sa gasesti propriile tale metode. Studiaza-le si incorporeaza- le in rutina ta zilnica. Vei descoperi ca ai mai multa energie si resurse pentru a trai viata corect si in folosul tau .
1. Cântă
A canta este cea mai rapida si usoara metoda de a-ti creste vibratia. E foarte greu sa te simti trist sau deprimat atuci cand canti. Incearca sa canti un cantec cu versuri. Canta cat te tin plamanii, de parca ai fi intr-un muzical pe Broadway. Daca esti timid, gaseste-ti un loc privat pentru a face asta.
E foarte distractiv si sa inventezi cuvinte pentru un cantec mai vechi. Si la fel de amuzant este sa incerci sa faci karaoke. Incearca sa canti chiar si atunci cind esti prea trist, ca sa ai chef de cantat. Canta dimineata, cand iti pregatesti copiii pentru gradinita sau pentru scoala sau cand te pregatesti pentru o noua zi de munca si vei vedea ca ziua ta se va imbunatati semnificativ.
2. Fă mişcare
Cand iti misti corpul, inviti Spiritul Universal in interiorul tau si misti energiile inauntrul tau astfel incat distrugi posibilele blocaje energetice din zona chakrelor.

Danseaza! Pune- ti o melodie, si apoi misca-te in ritmul muzicii.Daca nu-ti place sa dansezi, fa exercitii. Fa o plimbare, pe jos sau cu bicicleta, urca scari, ridica greutati. Pune-ti muschii la treaba. Acest lucru te va impamanta si te va reconecta cu corpul tau si cu Pamantul. Aminteste-ti ca esti o fiinta spirituala intr-un corp fizic si ca trebuie sa ai grija de corpul tau pentru ca el sa-ti poata adaposti in siguranta spiritul.Poti sa incerci si Qigog, Tai Chi, sau yoga. Toate incorporeaza meditatia si isi propun sa reconecteze mintea, corpul si spiritul.Miscarea corpului curata sistemul limfatic si elibereaza endorfinele care dau senzatii placute in corp. Miscarea energizeaza. Cand oamenii sunt tristi sau deprimati, nu au tragere de inima spre miscare si prefera statul la televizor sau in pat. Daca esti pe o frecveta negativa, impune-ti sa faci miscare. Plimba-te putin sau danseaza pe melodia preferata. Vei observa o schimbare considerabila a vibratiilor tale.
3. Râzi
Umorul iti ridica intotdeauna vibratiile. Exista un motiv pentru care s-a spus ca rasul este cel mai bun medicament.Daca te tarasti prin viata si te simti zdrobit, gaseste un motiv de ras. Razi chiar de tine si de situatia ta. Invata sa nu te iei prea in serios.
Daca nu poti sa razi de propria ta situatie,atunci gaseste motive de ras in alta parte. Uita-te la o comedie, uita-te la un filmulet amuzant sau citeste o carte de bancuri. Rasul elibereaza endorfine in corp. Foarte rar vezi oamenii deprimati razand. Daca ar rade, in mod sigur ar reusi sa scape de depresie.
Cand esti in stare sa razi, chiar daca te afli intr-o situtie de viata mai dificla, acest lucru te va conduce intr-un punct de unde vei putea sa actionezi si vei putea sa scapi de vibratiile joase.Cand a fost ultima data cand ai ras din tot sufletul?Astfel incat sa te doara stomacul sau sa-ti dea lacrimile? Este un sentiment minunat de eliberare, care merita incercat mai des.
4. Meditează
Meditatia ese o metoda excelenta de a ne reconecta cu mintea si spiritul.E recomandat sa ne asezam intr-o pozitie confortabila, sa punem muzica relaxanta pe fundal, sa aprindem cateva lumanarele parfumate. Apoi sa ne concentram pe respiratie. Sa observam inspiratiile si expiratiile. Sa facem cateva expiratii adanci.
Vom observa ca ne vin multe ganduri in minte. E bine sa le lasam sa intre si sa plece.Sa fim constienti de gandurile noastre si apoi sa le dam drumul. Putem sa stam in acesta stare pentru a ne bucura de momentul prezent, sau putem face o meditatie care sa ne separe, prin imaginatia noastra, de ego si sa ne duca in comunicare cu sinele, cu intuitia, cu ghizii nostri spiritual.
E recomandat sa facem exercitii zilnice de meditatie, timp de 10 minute. Unora le place sa mediteze dimineata, imediat cum se trezesc, pentru a ramane cu aceasta stare buna pe tot parcursul zilei. Mai exista si varianta meditatiei inainte de a merge la culcare, pentru eliberarea tuturor energiilor negative acumulate pe parcursul zilei. Meditatia poate fi facuta la birou, in timpul pauzei de pranz sau oricand in timpul zilei.
5. Curăţare energetică
Exista un corp energetic de lumina in interiorul fiecaruia. Pe parcursul unei zile, acest corp energetic se impregneaza cu experientele si energiile altora. Unele din acestea te vor energiza, insa altele te vor seca de energie. Poti insa sa-ti refaci energia, devenind constient de ea si facand cativa pasi pentru a reechilibra energiile.
Iata cateva metode de curatare energetic rapida:
– Respira adanc de zece ori.
– Respiratia adanc indeparteaza tensiunile din corp si oxigeneaza sangele.De asemenea, indeparteaza starile de manie,frica sau depresie.Pe inspiratie e bine sa spunem mantra “inspir iubirea si lumina din Univers.Permit numai iubirii si luminii sa locuiasca in mine.”Si apoi pe expiratie:”Indepartez negativitatea si reziduurile ei din corpul meu.Sunt iubire.”
– Fa o baie fierbinte. Apa are puteri purificatoare, atat fizic cat si energetic. Cand faci baie, e bine a-ti repeta:”Indepartez toate energiile negative din corpul meu.Sunt plin de iubire si lumina de la Sursa Universala.” Imagineaza- ti ca apa este lumina alba, care te inconjoara cu dragoste si protectie.
– Spune o rugaciune. Cere ca energiile tale a fie purificate.Spune: “Sunt inconjurat de lumina alba a iubirii. Cer sa fiu un vas curat pentru energia provenita de la Sursa Universala, sa impart dragoste si binecuvantari oriunde ma duc.”
– Echilibreaza- ti chakrele.
Chakrele sunt puncte de lumina din corpul tau care conecteaza corpul energetic la corpul fizic. Fiecare chakra reprezinta o arie a vietii tale. Fa o meditatie de purificare a chakrelor, prin care sa-ti imaginezi ca fiecare zona devine curata.
6. Numără-ţi binecuvântările
Recunostinta este printre cele mai inalte vibratii din univers. A fi recunoscator iti poate ridica vibratia in cateva secunde. Indiferent de ce se intampla in viata ta, poti gasi ceva pentru care sa fii recunoscator. Chiar atunci cand ti se intampla ceva rau,incearca sa gasesti binecuvantarea din spatele situatiei.Scrie, in fiecare dimineata sau in fiecare seara,zece lucruri pentru care esti recunoscator. Pot fi lucruri simple, de care te bucuri zilnic.Iata cateva exemple:
– Sunt recunoscator pentru ca familia ma iubeste si stiu ca pot conta pe dragostea si sprijinul ei in orice situatie.
– Sunt recunoscator pentru sanatatea mea.
– Sunt recunoscator oamenilor care m-au provocat astazi, pentru ca mi-au dat sansa sa evoluez spiritual.
– Sunt recunoscator pentru ca am cel mai calduros si confortabil halat de baie.
– Sunt recunoscator pentru sanatatea copiilor mei.
– Sunt recunoscator pentru faptul ca am suficienti bani pentru a cumpara produse ecologice.
Cand devii constient de toate aceste binecuvantari din viata ta, atunci incepi sa functionezi pe alte frecvente si sa dai in jur mai multa energie pozitiva, aducand in viata ta mai multe binecuvantari. Cand siti ca incepi sa te simti manios,trist, vinovat,plin de temeri,incepe sa-ti numeri binecuvantarile din viata ta.Vei vedea ca situatia nu e atat de rea pe cat pare.
7. Ţine un jurnal
Scrierea gandurilor te ajuta sa le procesezi mai bine. Sa te exprimi, chiar si pe hartie, poate fi un exercitiu terapeutic.Iti poate da si un etalon aceea ce ai fost si cat de departe ai ajuns la un moment dat.Poti folosi jurnalul si pentru a-ti inregistra binecuvantarile zilnice,dar si pentru a-ti exprima gandurile.Acest lucru te ajuta sa-ti cresti vibratiile,pentru ca in loc sa depozitezi sentimentele negative in corpul tau, poti scapa de ele,incredintandu- le hartiei.In acelasi timp.te poate ajuta sa gasesti solutii si sorteaza gandurile intr-o maniera logica.Iti poti folosi jurnalul pentru a-ti face listele zilnice de sarcini,pentru a descrie experientele de crestere personala care ti s-au intamplat peste zi,sau pentru a-ti nota scopurile.Poti scrie acolo scrisori pentru cei de care esti prea speriat pentru a le vorbi in realitate sau poti scrie cateva randuri pentru cei pe care esti furios si fata de care nu te poti exprima fara sa-ti pierzi cumpatul.Poti scrie orice in jurnalul tau.Este un exercitiu terapeutic,insa e recomandat sa-l pastrezi doar pentru tine,intr-un loc sigur,pentru ati da spatiu de a fi sigur cu tine insuti.
8. Ajută-i pe ceilalţi
Este un mod simplu si eficient de ati creste vibratia. Cand cauti pe cineva,acea persoana iti este recunoscatoare. Recunostinta este o vibratie foarte inalta,si cand ajuti pe cineva sa atinga acea stare,se proiecteza si asupra ta aceeasi energie pozitiva.
Nu trebuie sa facem gesturi eroice pentru a-i ajuta pe ceilalti.
Putem sa dam telefoane rudelor mai invarsta si sa ne interesam de ele.Sa cumparam o cafea pentru cineva care sta alaturi de noi la restaurant.Sa lasam un bacsis mai mare pentru un chelner care pare obosit,sa facem un compliment unui strain,sa donam haine mai vechi unui adapost de copiii.Sa vedem daca putem face zece astfel de actiuni in fiecare zi.Este usor sa facem acest lucru atunci cand avem o stare emotionala buna,insa este si mai important sa ajutam atunci cand suntem tristi si deprimati.Fii o binecuvantare in viata cuiva,doar pentru un moment,si vezi cum iti va creste vibratia.
9. IARTĂ!
Stii ca atunci cand iti mentii starea de furie sau de suparare pe cineva,sistemul tau energetic sufera foarte mult?E ca si cum ai lua o greutate de cateva kg si ai purta-o dupa tine tot timpul.Cand alegi sa ierti,alegi sa renunti la acea greutate.Acest lucru te face sa fii mai usor si iti creste vibratia.Insa e foarte usor de vorbit despre iertare si foarte greu de facut.

Mai intai,da-ti seama ca sentimentele de furie pe care le perpetuezi in viata ta iti fac rau tie,nu persoanei care te-a jignit.
Daca cineva iti da un cactus cat timp il vei tine in mana? Pana iti va intra tepii sub piele? Pur si simplu da-i drumul ,lasa-l sa cada,leaga-ti ranile,ingrijeste- le si vindeca-te.Daca alegi sa tii cactusul in mana in continuare, nu poti sa invinovatesti pe nimeni altcineva decat pe tine pentru propria ta durere.
Invata lectia care decurge din experienta respectiva si mergi mai departe.Cand te simti jignit,tratat nedrept,asuma- ti responsabilitatea si mergi mai departe.Nu fi aspru cu tine,doar realizeaza ce ai facut rau in situatia respectiva si decide cum ar fi mai bine sa te comporti in viitor.
Trimite-i iubire celui care ti-a facut rau. Fii empatic. Realizeaza ca persoana repectiva se comporta asa,pentru a-si indeplini si ea nevoia de iubire.Simte compasiune pentru cei care nu au primit iubire in viata si cred ca vor obtine atentie prin comportamente agresive. Poate cel care te-a ranit se simte rau in legatura cu acest lucru,dar nu vrea sa recunoasca. Poate nu a vrut sa te raneasca,dar nu vrea sa-si recunoasca vina. Poate sufera atat de tare incat actul lui a fost un strigat de ajutor. Incerca sa vezi situatia din punctul lui de vedere.
Toata lumea greseste. Iarta- te pe tine si pe ceilalti. Ne aflam aici pentru a invata.Nu e nevoie sa porti greutati insuportabile in spate. Nu lasa loc pentru ura si manie in viata ta. Fa loc doar pentru iubire.
10. IUBEŞTE!
Iubirea este cea mai inalta frecventa vibrationala posibila. De aceea ,e bine sa gasim moduri de a iubi si de a ne afla cat de mult posibil pe frecventa iubirii.
Trimite iubire altora. Inchide ochii si imagineaza-ti persoana careia vrei sa-i trimiti dragoste. Imagineaza-ti energia cum se misca din inima ta inspre a ei. Poate fi colorata in roz,verde,galben, alb. Imagineaza- ti fluxul de iubire dintre voi. E posibil ca persoana respectiva sa va contacteze mai tarziu sa va spuna ca s-a gandit la voi.
Exprima-ti dragostea fata de ceilalti. Stiu ca toti oamenii din viata ta pe care ii iubesti,ca ii iubesti? Cand le-ai spus ultima oara? Si cand le-ai aratat? Printr- o imbratisare, strangere de mana,un zambet? Imparte permanent in jur aceste lucruri,pentru ca ceilalti sa stie permanent ca ii iubesti.
Aminteste- ti de conexiunea ta cu Sursa. Nu esti niciodata singur. Sursa Universala este permanent legata de tine si permanent accesibila. Inchide ochii si deschide-ti inima pentru a primi iubirea Universala.
Imagineaza-ti o raza de lumina care vine din Univers si intra direct in inima ta. Ea va fi acolo mereu. Nu trebuie sa faci ceva sa o castigi,ea pur si simplu este. Las-o sa-ti spele temerile,vina, rusinea,furia, depresia. Adu-ti aminte ca esti permanent conectat cu Sursa de iubire Universala. Conecteaza-te la aceasta energie atunci cand te simti rau.
Iubeste-te pe tine insuti.Acorda-ti timp pe parcursul zilei pentru a-ti oferi iubire Du-te la masaj, imbratiseaza-te singur, zambeste in oglinda si spune-ti:“Te iubesc. Multumesc ca esti aici.”Trimite iubire celulelor din corpul tau. Fa o lista cu lucruri pe care iti place sa faci si fa-le cat mai des cu putinta. Nu astepta ca ceilalti sa-ti ofere dragoste. Hraneste- te singur ca sa ii poti hrani pe altii. Acorda-ti timp sa-ti echilibrezi energiile,pentru a avea capacitatea sa imparti dragostea ta cu ceilalti.
Incearca aceste metode. Imparte- le cu prietenii si colegii. Creeaza un mediu pozitiv acasa la locul de munca. Totul incepe cu tine. Gandeste- te la cate lucruri poti face daca ai grija de nivelul tau energetic. Si adu-ti aminte, CA ESTI IUBIT INTOTDEAUNA!

Sa iti propui in fiecare dimineata..,ca ziua ce se asterne in calea ta, sa fie mult mai buna decit cea care a trecut!

Calendarul examenului de bacalaureat– 2013

Anexa 1 la ordinul MECTS nr. 5610/31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2013

Sesiunea iunie-iulie 2013
27 – 31 mai 2013 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
31 mai 2013 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 – 12 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română – proba A
12 – 14 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
17 – 21 iunie 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 – 28 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 iulie 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
2 iulie 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
5 iulie 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă
8 iulie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
8 iulie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
9 -11 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor
12 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale
Sesiunea august-septembrie 2013
15 – 19 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
19-20 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
19-21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba maternă – proba B
20 -21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
22 – 23 august 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
26 august 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
27 august 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
28 august 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
30 august 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă
2 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea
contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
3-4 septembrie 2013 Rezolvarea contestaţiilor
5 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale
Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice